Myndigheder og virksomheder får mobil vejledning til grønlistet affald

15-01-2013
Affald

Miljøstyrelsen gør sin affaldsvejledning tilgængelig til smartphone, så den bliver mere smidig at bruge.

Nu behøver myndigheder og erhvervsliv ikke længere slæbe rundt på papirer, når de skal vurdere, om affald er farligt. Miljøstyrelsen gør sin affaldsvejledning tilgængelig til smartphone.

Det bliver nu hurtigere og lettere for myndigheder og virksomheder at vurdere, om det affald, der bliver transporteret ind og ud af Danmark, er grønlistet. Miljøstyrelsen har netop lanceret sin affaldsvejledning til smartphone, så den altid er lige ved hånden, når affaldet skal vurderes.

Vejledning bliver tidssvarende
Den nye mobile vejledning skal hjælpe kommunerne, virksomheder, og andre der beskæftiger sig med affald. Nu kan man på sin smartphone se, hvornår den enkelte type affald, er på EU's liste over affald, der betragtes som relativt uproblematisk - både at håndtere og miljømæssigt set.

På den måde bliver det nemmere at klassificere de enkelte typer af affald, så der ikke opstår misforståelser om, hvorvidt affaldet må sendes ind eller ud af landet som grønlistet affald.

- Vi har nu gjort brugen af vejledningen tidssvarende, og det er derfor nemmere at afgøre, hvad det er for en type affald, man står overfor. Den mobile platform giver mulighed for at se billeder, beskrivelser samt få oplysninger om, hvad affaldet bestemt ikke må indeholde. Det skal gerne skabe klarhed, give færre overtrædelser af reglerne, og dermed udløse færre bøder til erhvervslivet , siger direktør i Miljøstyrelsen, Lars Hindkjær.

Flere mobile vejledninger
Vejledningen er lavet som et forsøg for at lettere brugen af styrelsens vejledninger. En af fordelene ved denne form for digitalisering er, at brugeren kan abonnere på opdateringer af den enkelte vejledning, så de altid har den nyeste og korrekte version.

- Det er første gang, at Miljøstyrelsen gør en af sine mange papirvejledninger tilgængelig på en mobil platform. Det er meningen, at flere vejledninger på andre af styrelsens områder med tiden skal gøres elektroniske, så arbejdet med miljøreglerne bliver gjort mere smidige - til gavn for borgerne, myndighederne, erhvervslivet og ikke mindst miljøet , siger Lars Hindkjær.


Vil du bruge den mobile udgave af vejledningen om grønlistet affald, så indsæt dette link:http://www3.mst.dk/jordogaffaldvejledninger
i browseren på din smartphone.
Her finder du papirudgaven af vejledningen om grønlistet affald.
Se to film om reglerne for overførsel af grønlistet affald her.