Kontrol: Dansk emballage fri for farlige tungmetaller

02-01-2013
Kemikalier

Næsten ingen emballage i Danmark overskrider grænseværdierne for tungmetaller. Det viser Miljøstyrelsens kontrol af 167 stykker emballage.

Næsten ingen emballage i Danmark overskrider grænseværdierne for tungmetaller. Det viser Miljøstyrelsens kontrol af 167 stykker emballage. En enkelt type emballage til underbukser må ikke længere sælges efter kontrollen.

I Danmark er der ikke meget at komme efter, når det handler om tungmetaller i emballage.

Det er konklusionen oven på en ny kontrol, Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har foretaget for at undersøge indholdet af tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly og hexavalent krom i emballage, der sælges i Danmark. På en to dages supermarkedstur screenede Kemikalieinspektionen 139 forskellige emballager. Derudover blev der screenet fem typer plast fra en dansk plasticposeproducent og 23 typer plast, gaveposer mv. fra en importør af plasticposer – i alt 167 screeninger.

På baggrund af undersøgelser fra USA og Holland kunne man have forventet at finde en del overtrædelser af grænseværdierne for tungmetaller. Men vi fandt kun tre, og det må siges at være lavt. To af emballagetyperne var endda på vej ud af markedet ,” siger inspektør Tina Klarskov, der var med på kontrollen.

Den tredje emballagetype var en plasticindpakning af underbukser. Efter kontrollen fik importøren besked på at stoppe salget af emballagen.

Sådan overholder du reglerne
Alle de tre overtrædelser handler om for højt niveau af bly. Indholdet af tungmetaller reguleres, fordi metallerne kan ophobe sig i naturen og derved blive sundhedsskadeligt for mennesker over tid. Grænseværdierne fastsættes i EU, og som forhandler skal du især være opmærksom på emballage fra lande uden for EU, vurderer Tina Klarskov.

Det er altid en god ide at stille krav til leverandøren i kontrakten om at overholde EU-reglerne om tungmetaller. Men det er ekstra vigtigt, hvis emballagen produceres uden for EU, hvor man ikke er lige så opmærksomme på tungmetaller. Underbukse-emballagen var for eksempel fra Asien ,” siger hun.

Både plast-, metal-, pap-, og papiremballage samt glas til madvarer blev screenet ved kontrollen. Selvom der tilsyneladende ikke er nogen udbredte problemer med tungmetaller i emballage, der sælges i Danmark, vil Kemikalieinspektionen fortsat føre kontrol – i 2013 kommer turen til glas til drikkevarer.

Læs om grænseværdierne for tungmetaller i emballagebekendtgørelsen. ( https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138786 )

Fakta: Sådan foregår kontrollen

• Når Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion laver stikprøvekontroller af emballage, bliver det gennemlyst med en håndholdt røntgenmåler – en såkaldt XRF-screener – der kan fortælle, hvilke metaller, det indeholder.
• Det tungmetalholdige emballage tages med til kemisk analyse i et laboratorium, da røntgenmålingen kun er en screening, som efterfølgende skal dokumenteres.
Yderligere oplysninger:
Kemikalieinspektør Tina Klarskov, tlf.  72 54 41 22 og Kemikalieinspektør Hanne Thygesen, tlf. 72 54 41 35