Gebyrerne for biocider er blevet prisreguleret

25-01-2013

Gebyrsatserne for behandling af biocidansøgninger bliver årligt reguleret efter Finansministeriets pris- og lønindeks.

Pr. 1. januar 2013 er gebyrsatserne for ansøgning om godkendelse af et biocidprodukt eller -aktivstof blevet reguleret. Gebyrerne dækker ansøgninger efter biociddirektivets principper og bliver årligt reguleret på baggrund af Finansministeriets pris- og lønindeks.