Forbud mod brug af bifenthrin i biocidmidler

24-01-2013

Insektmidler med bifenthrin (PT 18) skal udfases senest 1. maj 2013. Efter denne dato må de danske myremidler med bifenthrin hverken sælges, anvendes eller besiddes.

Aktivstoffet bifenthrin kan ikke optages på bilag I til biociddirektivet (positiv-listen). Biocidmidler med bifenthrin skal derfor udfases.

Kommissionen har besluttet, at bifenthrin, fremover ikke må benyttes i biocidmidler i produkttype 18 (insektmidler). Det betyder at insektmidler med bifenthrin ikke må anvendes eller besiddes efter 1. maj 2013.
Danske godkendelser tilbagekaldes
Godkendelserne for de danske biocidprodukter med bifenthrin er blevet tilbagekaldt med virkning fra 1. februar 2013. Fristen er sat for at undgå opbygning af for store lagre i detailleddet. Salg i detailleddet kan ske indtil 1. april 2013. Al oplagring, anvendelse og besiddelse vil være forbudt fra 1. maj 2013. Disse to sidste frister er fastsat i den nyeste ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Hvorfor kan bifenthrin ikke optages på bilag I?
For bifenthrin gælder at stoffet er vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for vandmiljøet, når det anvendes som insektmiddel.

Kommissionens liste over ikke-optagne aktivstoffer
Midler med ”ikke optagne” aktivstoffer udfases og må ikke længere sælges og anvendes i EU. Den endelige udfasningsdato afhænger af de enkelte ikke optagelses-beslutninger i EU, og fremgår af Kommissionens opdaterede oversigt over, hvilke aktivstoffer, der er besluttet ”ikke optaget” på direktivets bilag I.

Links:
Se Kommissionens afgørelse for bifenthrin (2012/257/EU).
Kommissionens liste over ikke-optagne aktivstoffer  (Bemærk, at listen ikke fremkommer direkte, den skal søges gennem et yderligere link)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler