Filter udviklet i Danmark nedsætter færgers partikeludslip

28-01-2013
Luft

Dansk partikelfilter monteret på Ærøfærgen reducerer partikeludslippet med over 80 procent.

Ærø-færgen

Dansk partikelfilter monteret på Ærøfærgen reducerer partikeludslippet med over 80 procent.

Projektet er gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi.

I projektet blev et komplet partikelfilter udviklet og monteret på en af hovedmotorerne på færgen M/F Ærøskøbing for at undersøge reduktionsmulighederne for udledningerne af partikler fra marinemotorer, der kører på svovlholdig marin dieselolie (max. 0,1 % svovl).

Forsøget viste, at det er teknisk muligt at rense røggassen  for sundhedsskadelige dieselpartikler ved sejllads på marin dieselolie . Partikelfilteret kan fjerne mere end 80 % af partikerne fra røgen.

Download publikationen: Udvikling af partikelfiltre til skibe
Projektet er gennemført af Dinex, Teknolgisk Institut og Ærøfærgen med tilskud fra Miljøstyrelsen under handlingsplanen ”Miljøeffektiv teknologi”.