WHO/UNEP rapport om hormonforstyrrende stoffer

26-02-2013
Kemikalier

WHO og UNEP har sammen offentliggjort den mest omfattende videnskabelige udredning om hormonforstyrrende stoffer nogensinde. Rapporten konkluderer, at selvom der stadig mangler meget viden på området, så giver udsættelse for hormonforstyrrende stoffer grund til bekymring for menneskers sundhed og miljøet.

WHO og UNEP har sammen offentliggjort den mest omfattende videnskabelige udredning om hormonforstyrrende stoffer nogensinde. Rapporten konkluderer, at selvom der stadig mangler meget viden på området, så giver udsættelse for hormonforstyrrende stoffer grund til bekymring for menneskers sundhed og miljøet. Det skyldes at der er en  høj forekomst af og stigende tendenser i hormonrelaterede sygdomme, der ses hormonrelaterede effekter i vilde dyr, og i laboratorieforsøg kan der vises en sammenhæng mellem udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og sygdomsmønstre.
Udover selve den videnskabelige rapport er der også udgivet en kort sammenfatning rettet mod beslutningstagere.
Læs rapport og sammenfatning
State of the Science of Endocrine-Disrupting Chemicals - 2012
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html