Veje til en bæredygtig fremtid - grøn tænketank byder ind med 17 anbefalinger

04-02-2013
Grøn virksomhed

Sådan sætter vi sammen den grønne omstilling på skinner. Læs idékataloget med konkrete forslag til politikere, virksomheder og borgere.

Miljømærkeapp’s hvor forbrugerne kan se udvalget af miljømærkede varer i nabolagets forretninger og en dansk fond til grønne investeringer. Det er 2 af de i alt 17 konkrete anbefalinger i idékataloget ”Veje til en bæredygtig fremtid”, som den grønne tænketank i sidste uge overrakte Miljøminister Ida Auken i Dansk arkitektur Center.

Andre idéer er fx at etablere et partnerskab med detailhandlen og at der oprettes en bæredygtighedsbank, hvor man kan få "renter på sin gode samvittighed".

Miljøstyrelsen har nedsat ”Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller” og Copenhagen Resource Institute har varetaget sekretariatsopgaven. Tænketankens opgave har været at komme med konkrete idéer til, hvorledes virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner og borgere kan bidrage til den grønne omstilling.

Download idékataloget

Læs mere om tænketanken

Se filmen med kommentarer fra tænketankens medlemmer - vist ved overrækkelsen af idékataloget til miljøministeren i Dansk Arkitekturcenter den 31. januar.