Opgørelse af dyreholdet i oplande første halvår 2012

28-02-2013
Landbrug

Data over dyreholdet for første halvår af 2012 kan nu ses på Statsforvaltningens internetside over jordbrugsanalyser.

Data over dyreholdet for første halvår af 2012 er nu udstillet. De kan sammen med data for 2007 til og med 2011 ses på Statsforvaltningens internetside over jordbrugsanalyser .

Som hidtil kan de udstillede data ikke stå alene, når der er tale om små områder eller områder med få dyr. I områder under 1.000 ha og i områder med under 10.000 dyreenheder er det fortsat nødvendigt at supplere dataene med lokal viden for at kunne opgøre udviklingen i dyreholdet. Se også den digitale husdyrvejledning (wiki-vejledningen).