Ny aftale hjælper med at nå kommunens grønne indkøbsmål

21-02-2013
Grøn virksomhed

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og SKI har indgået en samarbejdsaftale om at fremme grønne indkøb.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og SKI har indgået en samarbejdsaftale om fremme af grønne indkøb. Partnerskabskommunerne kan nu nå deres grønne indkøbsmål uanset om de selv står for indkøbet eller køber ind på en SKI aftale .

Når den hvide rengøringstornado går gennem kommunens plejehjem eller daginstitutioner er det ikke ligegyldigt, hvilken farve den egentlig har. For at leve op til mange kommuners grønne indkøbsmål, så skal rengøringsmidlet nemlig være miljømærket og grønt.

Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) er en aftale mellem en række kommuner og Miljøministeriet om fælles forpligtende grønne indkøbsmål. Der er bl.a. fastsat mål om indkøb af energieffektive køretøjer, miljømærkede rengøringsmidler og bæredygtigt træ.

Den nye samarbejdsaftale mellem POGI og SKI skal sikre, at det i videst muligt omfang er muligt for kommunerne i partnerskabet at nå de grønne indkøbsmål, når de køber ind via SKI’s aftaler og på den måde gøre det lettere for kommunerne at købe grønt.

Derfor findes der et udvalg af produkter på en lang række af SKI´s rammeaftaler, som overholder kravene i partnerskabet. Det gælder eksempelvis inden for områderne it hardware, rengøring og papir.

Når de grønne indkøbsmål nås via SKI sikres det samtidig, at de nås på en måde, som er effektiv på prisen både når det kommer til omkostninger og ressourceforbrug.

”Samtidig med at det er grønne produkter, kan de offentlige brugere også hente målbare økonomiske resultater på prisen. Det er bedst og billigst i alle henseender for miljøet og økonomien,” siger Chefkonsulent Rikke Dreyer, der er ansvarlig for Miljø i SKI.

De kommuner, der p.t. er med i POGI er København, Odense, Aarhus, Sønderborg, Herning, Egedal og Frederiksberg. Disse kommuners indkøb udgør til sammen ca. 20 pct. af det samlede kommunale indkøbsvolumen.

”Jo flere, der stiller de samme miljøkrav, jo lettere bliver det for leverandørerne at prioritere deres miljøindsats og leve op til miljøkravene. Det handler om at bruge de offentlige indkøbskroner strategisk til at flytte markedet i en grønnere retning. Derfor er det meget positivt, at SKI nu også er med til at stille de samme miljøkrav.” Siger Iben Sohn, administrator af POGI i Miljøstyrelsen.

Der er foreløbig fastsat mål inden for otte vare- og serviceområder og partnerskabet stræber imod at forny gamle mål og formulere nye indkøbsmål hvert år.

Se målene på www.gronneindkob.dk .

Fakta om aftalen

Partnerskabsaftalen indebærer, at SKI

  • Inviterer POGI til at komme med input til miljø- og energikrav i nye indkøbsaftaler
  • Forsøger at indarbejde POGI mål i nye indkøbsaftaler samt orienterer POGI om i hvilket omfang indkøbsaftaler overholder POGI mål
  • Adviserer om samarbejdsaftalen på sin hjemmeside, og om hvilke af SKI’s indkøbsaftaler der overholder POGI’s grønne indkøbsmål
  • Tilbyder råd og vejledning til partnerskabskommunerne til at finde de produkter og services på SKI’s aftaler, der overholder de grønne indkøbsmål i POGI

Partnerskabsaftalen indebærer, at POGI

  • Orienterer SKI om udvikling af nye og opdatering af gamle mål
  • Inviterer SKI til at komme med input til udvikling af nye og opdatering af gamle mål.

På ski.dk fremgår hvilke mål i POGI, der kan overholdes ved at købe ind på SKI’s aftaler.

Yderligere oplysninger

Kontakt Rikke Dreyer på eller kommunikationschef Charlotte Balle på 29 61 76 49 /