Miljøstyrelsen tilbageviser anklager om svindel

21-02-2013
Kemikalier

Læge Jørgen Serup anklager i 24timer og metroXpress Miljøstyrelsen for at svindle med en risikovurdering af tatoveringsfarver.

Læge Jørgen Serup anklager i 24timer og metroXpress Miljøstyrelsen for at svindle med en risikovurdering af tatoveringsfarver. Miljøstyrelsen fremlægger sagens forløb og tilbageviser anklagerne.

24timer og metroXpress bragte onsdag d. 20. februar 2013 artikler, hvori Miljøstyrelsen anklages for svindel med en vurdering af, hvorvidt tatoveringsfarver kan være kræftfremkaldende. Historien blev efterfølgende viderebragt af en række andre medier, blandt andet Berlingske, Børsen, Jyllands-Posten, DR, B.T. og Ekstra Bladet.

Anklagen fra hudlægen Jørgen Serup går på, at Miljøstyrelsen vurderer, at godt hver femte tatoveringsfarve kan være kræftfremkaldende, selvom der ifølge Jørgen Serup ikke er belæg for at sige dette.

Miljøstyrelsen tilbageviser anklagerne om svindel og står inde for den risikovurdering, styrelsen har foretaget. Det fortæller funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, der har været med til at foretage risikovurderingen.

”Vi har vurderet risikoen efter anerkendte, internationale metoder, og der har været fuld åbenhed om processen. Vurderingen går på nogle kemiske stoffer – såkaldte PAH’er og PAA’er – der blev fundet i relativt store mængder i cirka en femtedel af farverne. PAA’er er velkendte kræftfremkaldende stoffer, som allerede er forbudt i tøj og vi forventer at PAH’erne bliver forbudt i alle produkter med længerevarende hudkontakt,” siger hun.

Miljøstyrelsen bygger blandt andet risikovurderingen på, at man ved, at stofferne er stærkt kræftfremkaldende, samt en prioritering af at beskytte forbrugerne.

”Når det er farligt i produkter med længerevarende hudkontakt, er det rimeligt at antage, at det også kan forårsage kræft, når det prikkes ind under huden,” siger Elisabeth Paludan.

Serups rolle at beskrive komplikationer efter tatoveringer
Af medierne er det fremgået, at det blandt andet var Jørgen Serups opgave at foretage en risikovurdering. Det er forkert, påpeger Elisabeth Paludan.

”Jørgen Serups opgave for var at beskrive den viden og de komplikationer han kender fra klinikken, som  kan opstå i forbindelse med tatoveringer. Det var derimod ikke hans opgave at udføre den konkrete risikovurdering af farverne, som det ellers fremgår af 24timer og andre medier,” siger hun.

Forløbet med risikovurderingen begyndte i 2010. Det er en fast del af det faglige arbejde at foretage risikovurderinger for at afklare om produkter kan udgøre en risiko for forbrugerne.

Miljøstyrelsen hyrede Teknologisk Institut der inddrog Fødevareinstituttet på DTU og Jørgen Seerup som underentreprenører. Fødevareinstituttet skulle stå for risikovurderingen.

Uenighed om usikkerhed
Fødevareinstituttet vurderede, at der var for mange usikkerheder til at kunne beregne en risiko, fordi der ikke var tilstrækkelig litteratur om, hvordan de kemiske stoffer i tatoveringer optages i kroppen. Instituttet ønskede derfor ikke at udtale sig om risikoen ved at bruge tatoveringsfarver med de kræftfremkaldende stoffer.

Der er dog stærke indicier for, at både pigmenter og andre stoffer i tatoveringsfarven bliver optaget, når de prikkes ind under huden. For eksempel bliver lymfeknuderne farvet samme farve som tatoveringerne. Der er også lavet forsøg på mus, hvor to tredjedele af pigmenterne blev optaget i musens krop.

Miljøstyrelsens eksperter var uenige i Fødevareinstituttets vurdering af usikkerhedernes betydning og foretog derfor selv en beregning af risikoen.

To vurderinger
Miljøstyrelsen fremlagde den bestilte rapport i den form, den blev afleveret fra Teknologisk institut. Derudover supplerede Miljøstyrelsen rapporten med styrelsens egen risikovurdering ud fra de bevæggrunde, der er angivet ovenfor.

Begge dokumenter er offentliggjort som en del af det faglige forarbejde til den regulering af tatoveringsfarver som er vedtaget. Der har gennem hele forløbet været fuld åbenhed om det grundlag, som er benyttet.

Der har undervejs været en åben dialog om en faglig uenighed mellem Miljøstyrelsen og Fødevareinstituttet. Elisabeth Paludan undrer sig over, at nogen kalder processen for svindel.

”Vi har udført vores arbejde efter anerkendte metoder, og vi har ingen grund til at sige, at tatoveringsfarver kan være kræftfremkaldende, hvis ikke der var en risiko for det,” siger hun.

Læs mere
Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 115, 2012: Kemiske stoffer i tatoveringsfarver.

Miljøstyrelsens risikovurdering af tatoveringsfarver (pdf)

Tatoveringsfarve