Information om Miljøstyrelsens husdyrhelpdesk

05-02-2013
Landbrug

Husdyrhelpdesken, som især er rettet mod kommunernes sagsbehandlere, ændrer i telefontiden og besvarelsen af skriftlige spørgsmål.

Fra den 20. februar 2013 ændres telefontiden til husdyrhelpdesken til onsdage kl. 10 – 12.

Der sker også en ændring i besvarelserne af skriftlige spørgsmål, som stilles via husdyrhelpdeskens formular. Hidtil har vi udvalgt spørgsmål til besvarelse. Vi besvarer nu alle henvendelser med en mail fra husdyrhelpdesken. Ofte vil svaret dog blot bestå i en henvisning til at bruge eksisterende vejledning, fordi styrelsens generelle vejledningspligt over for kommunerne i mange tilfælde er opfyldt alene gennem henvisning til det vejledningsmateriale, der er udarbejdet på husdyrområdet, og som er tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alle spørgsmål som er sendt ind efter den 1. november 2012 bliver besvaret. Hvis man har indsendt et spørgsmål inden 1. november 2012, som stadig er aktuelt, bedes man indsende spørgsmålet (eller en henvisning til det) igen via formularen.

De konkrete besvarelser gives til spørgsmål af mere generel, principiel karakter, hvor svaret kan være til gavn for flere via offentliggørelse af spørgsmål og svar på hjemmesiden.

Læs mere om husdyrhelpdesken på Miljøstyrelsens hjemmeside.