Fejl i bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler

06-02-2013
Luft

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2013 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, ved en beklagelig fejl er fjernet værdier fra bilag 4, afsnit 5.1.

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler, ved en beklagelig fejl er fjernet værdier fra bilag 4, afsnit 5.1.
Fejlen gør, at visse anlæg ikke længere får mulighed for at benytte det såkaldte reduktionsprogram til at dokumentere, at anlægget har opnået en reduktion i emissionerne, som svarer til den reduktion, der opnås ved at overholde emissionsgrænseværdierne.
Denne mulighed havde disse anlæg med den tidligere bekendtgørelse nr. 350 af 29. maj 2002 , ligesom IE-direktivet giver disse anlæg mulighed for at benytte reduktionsprogrammet.
Som det fremgik af høringsnotatet i forbindelse med den offentlige høring, var det ikke hensigten, at de redaktionelle ændringer af bekendtgørelsen skulle ændre bekendtgørelsens indhold, og Miljøstyrelsen udsteder derfor indenfor kort tid en ændringsbekendtgørelse, der genindsætter de manglende værdier.
Bekendtgørelsen vil indeholde en bestemmelse om, at afgørelser truffet efter bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012 skal genoptages og behandles efter den ændrede bekendtgørelse.