Hvor stor en betydning har sprøjtemidler i forhold til andre trusler mod bier?

05-12-2013

Både i Danmark og andre steder i verden bliver der færre bier, og det er et problem, fordi bierne bestøver en stor del af vores afgrøder. Sprøjtemidler er en ud af flere faktorer, der kan true bier. Hvor stor en betydning sprøjtemidler har i forhold til andre trusler mod bier, er dog usikkert.

Både i Danmark og andre steder i verden bliver der færre bier, og det er et problem, fordi bierne bestøver en stor del af vores afgrøder. Sprøjtemidler er en ud af flere faktorer, der kan true bier. Hvor stor en betydning sprøjtemidler har i forhold til andre trusler mod bier, er dog usikkert.
I pilotprojektet "Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier" har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om bierne udsættes for sprøjtemidler i danske landbrugsområder. Projektet er et pilotprojekt, der bygger på et spinkelt datagrundlag og kan derfor kun indikere forskellige årsagssammenhænge.
Det lykkes ikke forskerne fra Århus Universitet finde frem til en egnet metode, der kan isolerer effekten af sprøjtemidler i forhold til andre trusler mod bier.  Undersøgelsen peger dog på, at der er behov for mere forskning på området.
Forskerne observerer, at humlebier på økologiske marker bliver lige så belastet af sprøjtemidler, som humlebier på konventionelt dyrkede markeder.  En anden konklusion er, at forskellige typer af bier reagerer forskelligt på sprøjtemidler. Herudover viser resultaterne, at forskellige typer af ukrudtssprøjtemidler kan have indirekte indflydelse på biernes trivsel og overlevelse, da nogle ukrudtsmidler kan påvirke både ukrudt og blomstring af visse afgrøder.

Resultaterne indgår i Miljøstyrelsens videre arbejde i forhold til beskyttelsen af bier. Der er netop givet økonomisk tilskud til et forskningsprojekt om humlebier, der undersøger, hvordan disse bier reagerer, når de udsættes for sprøjtemidler samtidig med eksempelvis sult og svampeinfektion. Det nye projekt forventes afsluttet i 2016.

Læs rapporten
Læs kort artikel om resultaterne af undersøgelsen


Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.