Revision af BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk

20-12-2013
Industri

Direktivet for industrielle emissioner betyder, at den begrænsning af forureningen, man kan opnå med de bedste tilgængelige teknikker (BAT), bliver bindende for virksomhederne.

Læs mere om BAT

En revision af BAT-Referencedokumentet (BREF) for fødevarer, drikkevarer og mælk starter i 2014. Miljøstyrelsen har startet et partnerskab op for revisionen og første møde blev afholdt i december 2013.

Læs mere om Partnerskabet om Fødevarer, drikkevarer og mælk .