Rapport om aktivstoffer i bekæmpelsesmidler 2012: Alle produkterne overholder kravene om indhold af aktivstof.

13-12-2013

Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med aktivstoffer i bekæmpelsesmidler.

Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med aktivstoffer i bekæmpelsesmidler.

Formålet med kontrollen er at undersøge om godkendte bekæmpelsesmidler overholder kravene om indholdet af aktivstoffer.  Prøverne udtages hos forhandlere eller producenter i hele landet og analyseres løbende.

Rapporten for kontrollen i 2012, der netop er udkommet konkluderer, at samtlige af de udtagne produkter overholder kravene.

50 produkter fra udvalgte typer af bekæmpelsesmidler er blevet indsamlet og analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med produktspecifikationen og det deklarerede indhold.

Grænsen for en accepteret afvigelse i indholdet af et aktivstof i forhold til det deklarerede indhold og produktspecifikationen er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler Nr. 702 af 24. juni 2011 inkl. revisioner og i forordning 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

50 forskellige produkter er inkluderet i den analytisk kemiske kontrol, der blev udført af myndighederne i 2012:
• 17 insekticider indeholdende Deltamethrin og Imidacloprid
• 28 herbicider indeholdende Diflufenican, MCPA, Metamitron og Metsulfuron-methyl
• 4 fungicider indeholdende Pyraclostrobin
• 1 feromone indeholdende 1-Dodecanol og 1-Tetradecanol.
Indholdet af aktivstoffet i alle de analyserede produkter var indenfor den accepterede tolerance.


Læs rapporten Control of Pesticides and Biocides 2012