Nyttedyr kan bekæmpe skadegører i økologiske jordbærmarker

05-12-2013

Danske jordbær er populære, og nu viser ny forskning, at behovet for sprøjtemidler i jordbær kan reduceres ved hjælp af biologisk bekæmpelse. Projektet viser dog også, at der endnu ikke er effektive redskaber til at bekæmpe alle væsentlige skadedyr.

Danske jordbær er populære, og nu viser ny forskning, at behovet for sprøjtemidler i jordbær kan reduceres ved hjælp af biologisk bekæmpelse. Projektet viser dog også, at der endnu ikke er effektive redskaber til at bekæmpe alle væsentlige skadedyr.

Det er forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og Gartnerirådgivningen der, med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen, bl.a. har undersøgt forskelle i problemer med skadedyret, jordbærvikler, i konventionelle og økologiske marker.
En hovedkonklusion er, at den naturlige regulering af jordbærviklere er størst i økologiske marker. Men også, at der er muligheder for at øge den naturlige bekæmpelse aktivt inde i marken ved at plante striber med blomstrende planter i markkanten. Blomsterne skal vælges med omhu, fordi der skal findes en balance mellem at tilgodese jordbærviklerens naturlige fjender uden man samtidig hjælper jordbærvikleren for meget.
Undesøgelsen viser desuden at biologisk bekæmpelse først for alvor kan vinde indpas i jordbær, som dyrkes på friland, når der er fundet en biologisk metode til at bekæmpe et andet skadedyr, de såkaldte jordbærtæger.
Der er med andre ord brug for mere viden om brugen af biologisk bekæmpelses på friland. Området prioriteres derfor i Miljøstyrelsens Program for bekæmpelsesmiddel-forskning.
Læs rapporten ” Biological control of tortricids and aphids in strawberries ”
Læs kortfattet artikel, som forskerholdet har skrevet om resultaterne af projektet


Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.