Nye gebyrer på ansøgninger om godkendelse af sprøjtemidler

20-12-2013

Fra 1. januar 2014 vil der blive opkrævet gebyrer for alle ansøgninger om godkendelser af sprøjtemidler. Gebyrerne skal dække alle omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgningerne efter reglerne i pesticidforordningen og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Gebyrerne opkræves efter modtagelse af ansøgningen og skal indbetales til Miljøstyrelsen.

For alle ansøgninger om nye eller fornyede godkendelse af sprøjtemidler, inklusiv gensidige anerkendelser vil den første faktura på 15.000 kr. blive afsendt ved ansøgning. Den resterende del af gebyret bliver først opkrævet, når ansøgningen er anerkendt.

For ansøgninger om mindre anvendelser, dispensationer, parallelimport og administrative ændringer opkræves gebyret ved modtagelsen.

Gebyrerne vil være sammensat af et basisgebyr for de forskellige ansøgningstyper med forskellige tillæg, der bl.a. afhænger af om anvendelsen omfatter afgrøder der kan bruges til fødevarer og foder og om det omfatter vurdering af et nyt aktivstof i Danmark eller revurdering af et allerede godkendt aktivstof.

Oversigt over gebyrer

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen med de nye regler

Vejledning om gebyrerne