Nye EU-regler beskytter klimaet mod kraftige drivhusgasser

18-12-2013
Kemikalier

Dansk enegang bærer nu frugt. EU indfører strammere regler for brug af kraftige f-gasser, som fx findes i køleanlæg. F-gasserne er meget skadelige for klimaet.

Pressemeddelelse udsendt af miljøminister Ida Auken d. 18. december 2013.

EU-Parlamentet og medlemsstaterne er netop blevet enige om nye regler, der begrænser anvendelsen af de kraftigste drivhusgasser med 79% frem til 2030 Bl.a. skal køle- og airconditionanlæg og isoleringsskum i fremtiden være mere klimavenlige. De fluorholdige gasser er helt op til 23.000 gange kraftigere drivhusgasser end CO2, og en begrænsningen af f-gasserne er derfor et meget effektivt redskab i klimakampen.
Danmark har siden 2002 haft nationale regler, der er betydeligt skrappere end resten af EU's. Det har betydet, at danske virksomheder for længst har udfaset en stor del af f-gasserne. De har udviklet teknologier, som udnytter naturlige alternativer, og på det område er de blandt de førende.

- Danske virksomheder har for længst udviklet alternativer til de skadelige gasser, og med de nye skrappe EU-regler kommer de danske virksomheder til at høste fordelene ved, at vi i Danmark er gået foran. Det giver nu en konkurrencemæssig fordel. Til gavn for både miljø, vækst og beskæftigelse , siger Ida Auken.
Udledningerne af f-gasserne er steget med 60 % siden 1990. Det har fået EU til blandt andet at indføre kvoter, der skal sørge for, at klimapåvirkningen fra HFC'erne reduceres. Frem til 2030 vil mængden af HFC-gasser i EU således blive begrænset med 79 procent. Desuden indføres en række forbud mod nogle typer af udstyr, der indeholder f-gasser og der sættes ind med bedre regler for bl.a. lækagekontrol som også vil sikre udslippet bliver mindre. Danmark har gennem forhandlingerne presset på for at få resten af EU op på samme niveau, som vi har i Danmark. Det er næsten lykkes.
- F-gasserne udgør et meget stort problem for klimaet, og derfor er de nye EU-regler et kæmpe skridt i den rigtige retning , bemærker Ida Auken.

De nye EU-regler træder i kraft i 2015. Aftalen skal nu accepteres af medlemslandene og herefter formelt vedtagelse af Rådet og Europa-Parlamentet. På internationalt plan arbejdes der også for skrappere regler for f-gasserne.

Yderligere oplysninger:
Mikkel Aaman Sørensen, AC-tekniker Miljøstyrelsen tlf: 41 72 16 10

Mette Thorn, pressechef, Miljøministeriet tlf: 25 61 71 70