Ny viden: Sprøjtemidler og hormonforstyrrende effekter

17-12-2013

Forskning viser, at laboratorietests kan bruges til at spotte hormon-forstyrrende stofferForskning viser, at laboratorietests kan bruges til at spotte hormon-forstyrrende stoffer.

En gruppe danske forskere har gennem flere år arbejdet på at undersøge om sprøjtemidler anvendt i Danmark potentielt kan påvirke hormonsystemet ved at undersøge dem via in-vitro metoder. Det vil sige sige undersøgelser, der ikke er lavet på dyr.
Undersøgelsen, der ikke kan bruges til at sige noget om virkningen på mennesker eller dyr, afprøver et batteri af forskellige testmetoder på et bredt udvalg af stoffer i svampe-, insekt- og ukrudtsmidler, og viser at in-vitro analyser er brugbare værktøjer til at spotte hormonaktivitet. Det kan  have betydning for kemiske stoffer, der ikke er så velundersøgte som sprøjtemidler.
Der er screenet for mulige effekter på det hanlige, hunlige hormonsystem og effekter på skjoldbrusk kirtelsystemet. Konklusionen er, at ingen af de analyserede stoffer har alarmerende effekter på hormonsystemet. Herudover bekræfter undersøgelsen at effekten forøges, når man blander stoffer, at visse stoffer har potentiale til at blive overført fra moderkage til foster og at moderkagen omsætter pesticiderne til andre stoffer.

De nye resultater vil indgå i Miljøstyrelsens arbejde med godkendelse og vurdering af bekæmpelsesmidler, men giver ikke anledning til at ændre ved vurderingen af risikoen for de bekæmpelsesmidler, som indeholder de analyserede stoffer. Miljøstyrelsen arbejder aktivt på at kombinationseffekter og hormonforstyrrende effekter bliver en del af en stram regulering i EU.

Projekt er udført af forskere på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, Institut for Fol-kesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og Fødevareinstituttut på Danmarks Tekniske Universitet.
Miljøstyrelsen har ydet økonomisk tilskud til projektet via   Program for bekæmpelsesmiddelforskning.
Læs rapporten " Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper"
Læs projektartikel, skrevet af forfatterne til rapporten


Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.