Ny rapport rejser mistanke mod en lang række kemikalier

18-12-2013
Kemikalier

Resultatet af en ny rapport får Miljøstyrelsen til at opfordre kemikalieindustrien til at få styr på dokumentation for potentielt sundhedsskadelige stoffer.

En lang række industrikemikalier i EU kan muligvis give skadelige effekter på mennesker. Det viser en rapport, som Miljøstyrelsen har fået lavet på baggrund af avancerede computermodeller (QSAR). Små 70.000 REACH præregistrerede stoffer er medtaget i analysen, og er undersøgt for, om de potentielt er kræftfremkaldende, kan give skader på arveanlæggene, eller kan medføre fosterskader (CMR-stoffer).

Rejser alvorlig mistanke

Rapporten viser, at der ud af de 70.000 undersøgte stoffer er cirka 700, som er mistænkte CMR-stoffer, og som findes i produkter, som mennesker med sandsynlighed kan komme i kontakt med.

Da computermodeller kan tage fejl, er det dog umiddelbart ikke muligt at regulere de 700 stoffer alene på baggrund af rapportens resultater. En computerforudsigelse for CMR rejser dog en alvorlig mistanke, og dette får Miljøstyrelsen til at opfordre kemikalieindustrien til at se nærmere på disse potentielt sundhedsskadelige stoffer.
- Rapporten sender et stærkt signal om, at her er nogle kemikalier, som producenter eller importører bør vurdere nærmere.  Jeg forventer, at industrien selv lever op til sit ansvar og dokumenterer, at sådanne stoffer kan bruges på en sikker måde , siger Henrik Søren Larsen, kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, og henviser til, at bevisbyrden under EU’s kemikalielov, REACH, netop er placeret hos kemikalieindustrien.

Industrien skal levere nødvendig dokumentation

Stoffer, som er markedsført i store mængder, blev i 2010 registrerede under REACH.  Flere undersøgelser peger dog på, at kvaliteten af registreringsoplysningerne ikke lever op til REACH-kravene, og at der ofte er mangel på testdata. Den generelt dårlige kvalitet af industriens REACH registreringer er et af fokuspunkterne i den nye Kemikalieindsats, som netop er vedtaget af alle folketingets partier.
-Det er et fremtrædende fokusområde i Kemikalieindsatsen, at industrien forbedrer deres registreringsoplysninger. QSAR modeller, er i den forbindelse et vigtigt redskab til at udpege kemikalier, der bør undersøges nærmere, siger Henrik Søren Larsen.
I rapporten fra Miljøstyrelsen viser det sig også, at der ca. er 200 REACH registrerede stoffer, som på baggrund af rapportens computerforudsigelser muligvis er CMR stoffer.

- De 200 REACH registrerede stoffer vil indgå i prioriteringen af, hvilke stoffer, som EU landene vil undersøge nærmere. På den måde vil det også være muligt at få industrien til at levere dokumentation, hvis det skulle være nødvendigt , siger Henrik Søren Larsen.

Bruger avancerede computermodeller

Rapporten er lavet af en gruppe forskere fra DTU Fødevareinstituttet, som har brugt avancerede computermodeller (QSAR), der blandt andet kan forudsige, om kemikalier potentielt opfylder CMR-kriterierne. Forudsigelserne er baseret på, at modellerne sammenligner kemiske strukturer i ikke-testede kemikalier med kemiske strukturer i en meget stor database af testede kemikalier.
På baggrund af strukturlighed kan man bruge QSAR-forudsigelserne til at identificerer ikke-testede kemikalier, der med stor sandsynlighed er CMR-stoffer.

Læs rapporten her .
Læs mere om QSAR her .
Læs mere om den nye Kemikalieindsats her (pdf-fil).

Yderligere oplysninger

Henrik Søren Larsen, kontorchef Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: , tlf.: 72 54 42 90
Magnus Løfstedt, biolog Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: , tlf.: 72 54 42 90
Eva Bay Wedebye, specialkonsulent DTU Fødevareinstituttet, e-mail: , tlf.: 35 88 76 04