Ny rapport om samfundsøkonomisk analyse af mulige tiltag til reduktion af luftforurening

03-12-2013
Luft

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen er der foretaget en samfundsøkonomisk analyse af en række tiltag, der vil kunne reducere emissionen fra fire stoffer, NOx, PM2.5, NMVOC og ammoniak. Flere af tiltagene viser sig at reducere luftforurening betydeligt og samtidig have et højt samfundsøkonomisk afkast.

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen er der foretaget en samfundsøkonomisk analyse af en række tiltag, der vil kunne reducere emissionen af fire stoffer, NOx, PM2.5, NMVOC og ammoniak.

Flere af tiltagene viser sig at reducere luftforurening betydeligt og samtidig have et højt samfundsøkonomisk afkast.

I 2012 blev der i Gøteborg-protokollen, under LRTAP konventionen om grænseoverskridende luftforurening vedtaget nye nationale reduktionsmål i 2020 for NOx, PM2.5, NMVOC, SO2 og ammoniak.

Kommissionen forventes inden længe at fremsætte et EU direktiv forslag til nye reduktionsmål i 2025/2030 for emissionen af bla. de fire stoffer. Analysen af de udvalgte virkemidler vil bidrage til belysning af Danmarks muligheder for videre reduktion af luftforurening.