Ny fælles strategi for QSAR arbejdet i Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet

20-12-2013
Kemikalier

QSAR modeller kan anvendes som et effektivt redskab til at identificere mulige problemstoffer med utilstrækkelige eller manglende testdata - og derved forbedre beskyttelsen af mennesker og miljø.

Miljøstyrelsen har i mere end ti år arbejdet tæt sammen med en forskergruppe fra DTU Fødevareinstituttet om at udvikle og anvende computermodeller (såkaldte QSAR modeller) til at forudsige bl.a. giftighed og miljøskæbne for kemiske stoffer.

Dette kan blandt andet medføre en øget viden om stoffer, som endnu ikke er testet i dyreforsøg og derved muliggøre, at potentielt farlige stoffer bliver identificeret. Disse stoffer kan derefter vurderes nærmere, hvilket kan medføre at de eventuelt bliver strengere reguleret eller bliver helt udfaset.

Det kan også medføre selvregulering fra industrien ved, at problematiske effekter bliver identificeret på et tidligt stadie i udviklingsarbejdet med nye produkttyper eller ved substitutionsovervejelser for kemikalier i eksisterende produkter.

En ny fælles strategi fra Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet skal sikre at QSAR arbejdet fører til:

  • en bedre beskyttelse for mennesker og miljø
  • en forbedret ressourceeffektivitet for myndighedernes arbejde med regulering af kemikalier
  • mulighed for en tidlig vurdering af kandidater til substitution for andre problematiske stoffer
  • at identificere mulige problemstoffer og skabe samfundsdebat
  • at sikre bedre dyrevelfærd ved at reducere og målrette forsøg med dyr

Læs strateginotatet her.

Læs mere om QSAR på miljøstyrelsens hjemmeside .

Yderligere oplysninger:
Magnus Løfstedt, biolog Miljøstyrelsens Kemikalieenhed, e-mail: , tlf.: 72 54 42 90
Eva Bay Wedebye, specialkonsulent DTU Fødevareinstituttet, e-mail: , tlf.: 35 88 76 04