Information skal køre virksomheder i stilling til nye biocidregler

19-12-2013
Pressemeddelelse

Oplysningskampagne skal få virksomheder til at sætte sig ind i nye regler om gifte mod skadedyr og andre levende organismer.

Miljøstyrelsen lancerer nu en oplysningskampagne, der skal lette virksomhedernes omstilling til de nye biocidregler, som blev indført i september i år.

Udover en ny hjemmeside biocidinfo.dk, der samler et bredt udsnit af relevant materiale om biocidlovgivningen, får virksomhederne en ny mulighed for at stille spørgsmål til eksperter i Miljøstyrelsen og informationerne kommer også direkte ud til slutbrugerne gennem nyhedsbreve, annoncer i medierne og mails med informationsmateriale.

Det er vores indtryk at biocidreglerne fortsat er helt eller relativt ukendt stof for nogle virksomheder, og det ønsker vi at ændre på. Information og dialog med ansøgerne er vigtig – ikke bare for at forhindre overtrædelser af loven -men også for at sikre gode konkurrencevilkår for de virksomheder, der for første gang skal søge om en godkendelse.”, fortæller Sonja Canger, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Biocidforordningen, som EU’s nye biocidlovgivning kaldes, gennemføres gradvist frem til 2025, og medfører blandt andet, at mange flere produkter skal godkendes før de må sælges i Danmark. Hvis tilladelserne ikke er i orden risikerer virksomhederne at miste retten til at sælge produktet.

Der vil hele tiden være nye og meget forskellige virksomheder, der har brug for vejledning og information. Arbejder din virksomhed eksempelvis med træbeskyttelsesmidler er din situation meget anderledes end for en producent af desinfektionsmidler, der for første gang skal igennem biocid-godkendelsesprocessen. Brancheorganisationerne er dem, der kender virksomhederne bedst – og derfor arbejder vi tæt sammen med Miljøstyrelsens biocidpanel for at målrette vores information ”, siger Sonja Canger.

I 2014 udbygger Miljøstyrelsen biocidinfo.dk med mere information, videoer og lancerer en hjemmeside med fokus på det nye i biocidforordningen. I 2013 har Miljøstyrelsen endvidere afholdt en stribe informationsmøder om de nye regler.

Yderligere information

Kontorchef Sonja Canger, telefon 72 54 43 37, e-mail:
Funktionsleder Rikke Bille, telefon 72 54 42 86, e-mail:


Fakta

Hvad er biocider?

Fælles for biocider er, at de er beregnet til at slå levende organismer – bakterier, svampe eller skadedyr - ihjel.

Eksempler på produkter og behandlede artikler, der indeholder biocider

 • Myggebalsam og myggespray
 • Antibakterielt behandlede produkter – for eksempel møbler, tøj og sko
 • Desinfektionsmidler – for eksempel hånddesinfektion
 • Maling og lak
 • Træbeskyttelse
 • Bundmaling til fritidsbåde
 • Midler mod alger på terrasse, mur og tag
 • Midler mod insekter – for eksempel myg og myrer
 • Midler mod skadedyr – for eksempel mus

Hvem er omfattet af biocidlovgivningen

Virksomheder som producerer, importerer, distribuerer, forhandler og benytter biocidprodukter er berørt biocidlovgivningen.

Miljøstyrelsens iocidaktiviteter i 2013 og 2014

 • Informationsmøder for en række virksomheder
 • biocidinfo.dk – en ny hjemmeside med basisoplysninger om reglerne på området
 • Helpdesk: Alle kan skrive til eksperterne i Miljøstyrelsen på
 • Markedsføring via annoncer i en række medier
 • Direkte kontakt til en række virksomheder med informationsmateriale
 • Etablering af en særlig hjemmeside med fokus på det nye i biocidforordningen
 • Produktion af en række videoer om reglerne

Om Miljøstyrelsens biocidpanel

Biocidpanelet er sammensat af repræsentanter for erhvervslivet, myndigheder og organisationer. I panelet sidder Dansk Erhverv, Brancheforeningen SPT (kosmetik- og vaskemiddelindustrien), Danmarks Farve- og Limindustri, Træinformation (tidl. Træbranchens Oplysningsråd), Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, De samvirkende Købmænd, Dansk Detail, Forbrugerrådet, Miljømærkning Danmark, Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, 3F, Det Økologiske Råd og Statens Serum Institut.