Udkast til Ressourceplan for affaldshåndtering med tilhørende miljørapport er sendt i høring

02-12-2013
Affald

Ressourceplan for affaldshåndtering følger i forlængelse af Danmark uden affald og indeholder ikke nye udmeldinger i forhold til denne

Ressourceplan for affaldshåndtering udgør den nationale affaldsplan og indeholder mål og sigtelinjer for affaldssektoren i 2018 samt udviklingen frem mod 2024.

Link til:

Høringsfristen er 28. januar 2014.