Forskere har muligvis fundet årsagen til alvorlige forgiftningstilfælde

09-12-2013
Kemikalier

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med Miljøstyrelsen undersøgt, hvorfor nogle imprægneringssprays pludselig forgiftede forbrugere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i samarbejde med Miljøstyrelsen undersøgt, hvorfor nogle imprægneringssprays pludselig forgiftede forbrugere

I 2010 forbød Miljøstyrelsen et imprægneringssprayprodukt, da det gav alvorlige lungeskader i forsøgsdyr. Desuden er en række danskere og borgere i andre lande blevet alvorligt forgiftede efter brug af forskellige imprægneringssprays. Typisk er disse sprays blevet anvendt uden problemer i årevis, men har efter en mindre ændring i produktets sammensætning pludseligt gjort folk syge. Nu har forskerene fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø så muligvis fundet en forklaring.

Lille ændring i produkternes sammensætning kan medføre stor forskel i giftigheden.
Indholdet i imprægneringssprays består oftest af et eller flere vandafvisende stoffer, opløsningsmidler og drivmidler. I begyndelsen forstod forskerne ikke, hvorfor de pågældende imprægneringssprays pludselig begyndte at forgifte forbrugerne – for når indholdsstofferne blev testet enkeltvis var de ikke skadelige.

Flere producenter af de giftige produkter har fortalt, at de kort tid inden folk blev syge, havde lavet små ændringer i produkternes sammensætning. Derfor formodede forskerne, at forgiftningstilfældene kunne skyldes den nye kombination af indholdsstofferne, der opstod.

Et forsøg, hvor mus blev udsat for en spraytåge bestående af en kombination af et vandafvisende stof (perfluorooctylsilan) og forskellige opløsningsmidler, viste nogle overraskende resultater. Hvis det vandafvisende stof blev opløst i organisk opløsningsmiddel (alkoholer og acetone) gav det musene alvorlige lungeskader, mens at de ingen skader fik, når det samme vandafvisende stof var opløst i vand.

Samtidigt har en tidligere rapport fra Miljøstyrelsen vist, at der ikke er brugt vand som opløsningsmiddel i nogen af de rapporterede forgiftningstilfælde, hvor der findes oplysninger om produkternes sammensætning. Dette peger på, at det er kombinationen af det vandafvisende stof perfluorooctylsilan og et organisk opløsningsmiddel, som kan være giftigt ved indånding af spraytågen. Der mangler dog fortsat viden om andre typer af vandafvisende stoffer end perfluorooctylsilan.

Kontorchef i Miljøstyrelsen Henrik Søren Larsen ser resultaterne som et vigtigt skridt hen imod at sikre forbrugernes i forhold til anvendelse af sprayprodukter:

- Vi kender nu en del af forklaringen på, hvorfor nogle produkter kan medføre forgiftningstilfælde. Det giver håb om, at producenterne, med tiden, kan designe deres produkter, så forgiftninger kan undgås. Miljøstyrelsen er desuden i gang med at se nærmere på, om der også er behov for en strengere regulering af indholdsstofferne i imprægneringssprays , siger Henrik Søren Larsen

I udkast til den nye danske Kemikalieindsats 2014-17 er der netop fokus på øget udveksling af informationer mellem myndigheder, brancheforeninger og forskere for at medvirke til en udvikling, hvor færre skadelige kemikalier indgår i produktion og forbrug.

Læs mere
Miljøstyrelsens tips om imprægneringsspray

Læs mere om NFA’s undersøgelse her (eksternt link)

Advarsel mod giftigt sprayprodukt (pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen fra 2010)

Miljøstyrelsen rapport om sprayimprægneringsmidler