De grønne regnskaber evalueres

02-12-2013
Industri

De grønne regnskaber har nu 17 år på bagen og har i den tid tjent som en informationskilde om virksomheders miljøforhold for almindelige borgere og den brede offentlighed og medvirket til virksomheders fokus på miljøforhold. Nu evalueres de og vi vil gerne have dig med på råd.

De grønne regnskaber blev indført i 1996. Der har været fokus på offentlighedens adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og på at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold.

Miljøoplysninger.dk kan du læse mere om grønne regnskaber samt finde virksomhedernes grønne regnskaber.

COWI A/S foretager nu en evaluering af de grønne regnskaber for Miljøstyrelsen. I den forbindelse vil virksomheder og andre interessenter, involveret i grønne regnskaber, få mulighed for at yde indflydelse på, hvordan fremtidens miljørapportering skal være.
Evalueringen drejer sig om 3 emner:

  • Miljøeffekter som følge af de grønne regnskaber
  • Offentlighedens brug af grønne regnskaber
  • Virksomheders brug af grønne regnskaber

Har du en oplevelse, hvor du har brugt grønne regnskaber til at forbedre virksomhedens miljøforhold?

Hvad kan Miljøstyrelsen gøre for at inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold? Miljøstyrelsen kigger frem og vil gerne tage dig med på råd.

Skriv til Miljøstyrelsen Erhverv på og fortæl din historie eller hvordan du synes virksomheder skal oplyse offentligheden og andre interessenter om deres miljøforhold.