ETA-Danmark erstatter VERA-sekretariatet

20-12-2013
Landbrug

Per 1. januar 2014 nedlægges det nuværende VERA-sekretariat. Opgaven med at verificere miljøteknologier for teknologiproducenter overgår herefter til ETA-Danmark. Miljøstyrelsen har valgt at indgå samarbejdsaftale med ETA-Danmark, fordi de allerede i dag varetager verifikation efter ETV-procedurerne og er akkrediteret af DANAK.

De serviceydelser, som i dag finansieres af det offentlige via VERA-sekretariat, skal overgå til egenfinansiering, dvs. skal finansieres af teknologiproducenterne. Det gælder vejledning omkring testplan, godkendelser af testresultater og indstilling af teknologier til optagelse på Teknologilisten. Selve Teknologilisten vil være uforandret og vil fungere som den plejer fremover.

Miljøstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med ETA-Danmark, som i dag varetager ETV-ordningen i Danmark og er DANAK-akkrediteret. ETA-Danmark skal løfte en del af de funktioner, der i dag ligger hos VERA-sekretariatet og som knytter sig direkte til verifikation af testresultater.

Det betyder, at teknologiproducenter, der ønsker verifikation af deres teknologi og/eller optagelse på Teknologilisten, fra 2014 skal henvende sig til ETA-Danmark.

Du kan læse mere om ETA-Danmark på www.etadanmark.dk , hvor du fremover kan finde information om test af landbrugsteknologier og procedurer for optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Smidigere adgang til Teknologilisten

I forbindelse med overdragelse af VERA-sekretariatets opgaver til ETA-Danmark, introducerer Miljøstyrelsen samtidig et ”Teknologilisteniveau”, som er det niveau for dokumentation, der giver adgang til Teknologilisten. Niveauet svarer i validitet til det, som kendes fra VERA-protokollerne.

Et smidigere forløb for optagelse på Teknologilisten er en del af opfølgningen på den evaluering af VERA-ordningen, der har løbet over det første halvår af 2013. Ændringerne forventes at ligge klar i starten af 2014 og vil give mere smidige betingelser for optagelse efter ”Teknologilisteniveau”. Det vil kunne findes på www.mst.dk under landbrug i starten af det nye år.

Det internationale VERA-sekretariat

Efter den oprindelige aftale mellem Danmark, Tyskland og Holland skulle det internationale VERA-sekretariat pr. januar 2014 overgå fra Danmark til Tyskland. Overdragelsen er desværre ikke endelig, men forventes at falde på plads i løbet af 2014. Indtil da vil det ikke være muligt at få en international godkendelse og verificering efter VERA protokollerne.

Miljøstyrelsen anbefaler dog fortsat teknologiproducenter at anvende VERA- protokollerne som grundlag for test, hvis de ønsker at eksportere deres teknologi, da det kan give mulighed for at få en international accept i VERA regi, når det internationale sekretariat er på plads.