Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner 2005-2010

20-12-2013
Industri

Sammen med offshore operatørerne i Danmark har Miljøstyrelsen siden 2005 udarbejdet handlingsplaner for offshore området, der indeholdt målsætninger til og med 2010.

I rapporten gives en afsluttende status for opfyldelsen af handlingsplanernes målsætninger med hovedfokus på opfyldelsen af målsætningerne om at reducere den udledte mængde kemikalier.

Sammen med offshore operatørerne i Danmark har Miljøstyrelsen siden 2005 udarbejdet handlingsplaner for offshore området, der indeholdt målsætninger til og med 2010.
I rapporten gives en afsluttende status for opfyldelsen af handlingsplanernes målsætninger med hovedfokus på opfyldelsen af målsætningerne om at reducere den udledte mængde kemikalier.
Handlingsplanerne skulle beskytte miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen og sikre, at miljøpåvirkningerne blev holdt inden for de grænser, der er afstukket gennem den internationale og nationale regulering.
Miljøindsatsen har i perioden 2005 – 2013 været baseret på en kombination af bindende krav fra Miljøministeriet og operatørernes frivillige indsats.
Offshorehandlingsplanerne har været frivillige aftaler mellem miljøministeren og operatørerne, men med de seneste års udledningstilladelser er mange af de indsatser, der tidligere var omfattet af offshorehandlingsplanerne, gjort bindende for operatørerne.
Handlingsplanerne har haft en betydelig effekt på en række af de forhold, der ellers ville have bidraget til forureningen af Nordsøen.

Link til offshore handlingsplan 2005-2010