7 nye stoffer på kandidatlisten

17-12-2013
Kemikalier

EU’s kemikalieagentur har tilføjet 7 nye stoffer til kandidatlisten under REACH.

EU’s kemikalieagentur har tilføjet 7 nye stoffer til kandidatlisten under REACH.

Listen er nu på 151 stoffer.

Se Kemikalieagenturets pressemeddelelse: http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-updates-the-candidate-list-for-authorisation-with-seven-new-substances-of-very-high-concern-svhcs -