Økonomiske makromodeller set i miljøperspektiv

23-08-2013
Grøn virksomhed

Rapportens konklusion er, at såvel danske og internationale makromodeller kun i begrænset omfang integrerer miljø og naturressourcer.

Rapportens konklusion er, at såvel danske og internationale makromodeller kun i begrænset omfang integrerer miljø og naturressourcer. Samtidig konkluderer rapporten, at dette ikke nødvendigvis er et problem. Kun i særlige tilfælde giver det mening at anvende økonomiske makromodeller til at vurdere miljøtiltag. Dette vil således kun være relevant, hvis tiltagene har en vis tyngde i forhold til den samlede samfundsøkonomi. Rapporten undersøger seks danske makromodeller og 15 udenlandske.

Se rapporten "Håndtering af miljøøkonomiske effekter og markedsfejl i makromodeller"