Miljøstyrelsen står klar til at hjælpe med at forstå nye biocid-regler

30-08-2013

Fra den 1. september gælder der nye regler for biocidmidler, når EU’s biocidforordning skal anvendes i Danmark. Miljøstyrelsen opretter en helpdesk, der skal hjælpe producenter, importører og forhandlere, så de kan finde rundt i de nye regler.

Fra den 1. september gælder der nye regler for biocidmidler, når EU’s biocidforordning skal anvendes i Danmark. Miljøstyrelsen opretter en helpdesk, der skal hjælpe producenter, importører og forhandlere af biocidmidler, så de kan finde rundt i de nye regler.

Flere producenter, importører og forhandlere af biocidmidler i Danmark har svært ved at finde rundt i den komplekse lovgivning om biocider. Gennem de seneste år har der været en markant stigning i antallet af indberetninger om ulovlige biocidmidler til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Samtidig viser den nye kortlægning, at flere virksomheder indberetter deres produkter forkert til myndighederne.

Ny helpdesk giver information og vejledning
Når EU’s biocidforordning søndag den 1. september skal anvendes, er Miljøstyrelsen klar til at hjælpe virksomhederne, så de undgår at fare vild i den nye lovgivning. Miljøstyrelsen opretter derfor en såkaldt ”helpdesk”, som giver information og vejledning om både biocidforordningen og biocidlovgivningen i Danmark generelt. Helpdesken kan kontaktes på
Miljøstyrelsen deler de særligt udfordrende spørgsmål fra virksomhederne med de øvrige EU-lande, så svarene bliver koordineret, og kvaliteten af informationen om biocider bliver bedre.
Panel deler viden om biocider
Et andet tiltag, for at sikre, at virksomhederne bliver klædt bedst muligt på til at udnytte mulighederne i den nye forordning, er det såkaldt Biocidpanel. Panelet er sammensat på tværs af erhverv, myndigheder og organisationer og skal samarbejde og dele hinandens viden om, hvordan loven virker i praksis. Desuden vil panelets medlemmer stille deres egne informationskanaler til rådighed for information om forordningen.
De største ændringer fra biociddirektiv til biocidforordning:

  • Det er nu muligt at få en godkendelse af biocidholdige produkter, som gælder i alle EU-lande på én gang.
  • Varer, kemiske stoffer og blandinger, som indeholder eller er behandlet med et biocidmiddel, er nu omfattet af forordningen som behandlede artikler. De må nu kun indeholde aktivstoffer, som er godkendte eller er under vurdering i EU. Mange behandlede artikler vil herudover også skulle mærkes.
  • Godkendelsesprocedure for biocidmidler med en bedre miljø- eller sundhedsprofil bliver nemmere.
  • Fremover bliver ECHA (det europæiske kemikalieagentur) den centrale spiller på biocidområdet i Europa.
  • Alle aktivstofproducenter og -importører skal nu indsende data eller have købt sig adgang til data, selv om de ikke er med i vurderingsprogrammet for aktivstoffer. Det betyder, at udgifterne til at få et aktivstof godkendt i EU, vil blive mere ligeligt fordelt mellem virksomhederne.
  • In-situ genererede aktivstoffer er nu med i definitionen af et biocidmiddel. Et eksempel er udstyr, som genererer ozon.

Du kan finde mere information om biocidforordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside .
Du kan læse mere om den nye helpdesk på Miljøstyrelsens hjemmeside .