Input ønskes: Grønne indkøb 2014-2015

28-08-2013
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen inviterer til åbent møde om bæredygtige indkøb og offentlige grønne indkøb

Miljøstyrelsen ønsker input til at videreudvikle de eksisterende nationale indsatser indenfor grønne indkøb med særligt fokus på Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskabet for offentlige grønne indkøb.

Baggrunden er at Forummets og Partnerskabets sekretariater skal i offentligt udbud henover efteråret.

Vi inviterer derfor styregrupperne fra Forummet og Partnerskabet samt andre interesserede til et åbent møde, hvor vi vil give en kort status for eksisterende aktiviteter og herefter tage imod input til den fremtidige indsats i Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for offentlige grønne indkøb.

Vi ønsker særligt input indenfor følgende temaer:

  1. Faglige fokusområder (skal der fokuseres på særlige produktområder, tværgående temaer, nye værktøjer?)
  2. Organisering (kan vi optimere den nuværende organisering?)
  3. Aktiviteter (ønsker til særlige aktiviteter?)

Tid og sted: Mandag den 9. september 2013 kl. 14 til 16 i møderum A i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Tilmelding: Senest torsdag den 5. september til Line Bech,
Hvis I ikke har mulighed for at deltage i mødet, så er skriftlige input til også velkomne (dog senest den 9. september).

Læs om Partnerskabet for offentlige grønne indkøb
Læs om Forum for Bæredygtige Indkøb