Fakta om økonomi og miljø i affaldssortering

26-08-2013
Affald

En rapport om sortering af madaffald i Aarhus fra 2004 fandt kun små miljøeffekter. I medierne bruges rapporten som eksempel på, at affaldssortering hos borgerne generelt ikke kan betale sig. Men den nyeste viden viser noget andet.

I hvilken grad kan det betale sig økonomisk og miljømæssigt at kildesortere dagrenovationen? Det spørgsmål har i hvert fald tre rapporter beskæftiget sig med siden 2004.

Den første pegede på, at miljøgevinsterne ved sortering af madaffald i den model, som Aarhus brugte i 2001-2004, var begrænsede. Men der var særlige problemer i Aarhus, og der er desuden sket en udvikling i de sidste ti år, så der i dag er en betydelig miljøgevinst ved øget sortering og genanvendelse. Det viser en rapport fra DTU og COWI fra 2013. Både den og en ny NIRAS-rapport peger på, at sortering og øget genanvendelse af bl.a. madaffald betaler sig. Find rapporterne herunder.

Rapport 1 (2004): Miljøvurdering af affaldssystem for dagrenovation i Århus Kommune, DTU
Rapporten pegede på, at miljøeffekten af, at borgerne sorterede madaffald i Aarhus (tidl. Århus) Kommune i 2001-2004 var nærmest den samme som ved fortsat at forbrænde affaldet. Ifølge rapporten skyldtes dette blandt andet, at Aarhus havde store problemer med at skille madaffald fra restaffald til forbrænding.

Rapporten findes ikke publiceret på internettet, men konklusionerne refereres i et notat, der kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Forbehandling og biogasanlæg til organisk dagrenovation i 2011 – kan de tidligere problemer fra Helsingør og Århus forebygges?

I år er der kommet to nye rapporter med den nyeste viden på området, som peger i en anden retning end 2004-rapporten.

Rapport 2 (2013): Kortlægning af indsamlings- og forbehandlingsmetoder for organisk affald, NIRAS
Rapporten ser på erfaringer med forskellige metoder til indsamling og behandling af organisk affald (madaffald mv.). Rapporten konkluderer blandt andet, at prisen for at indsamle og bioforgasse organisk affald er den samme eller lavere end prisen for at få affaldet brændt af.

Hent rapporten: ” Kortlægning af indsamlings- og forbehandlingsmetoder for organisk affald

Rapport 3 (2013): Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk dagrenovation, COWI og DTU
Rapporten ser på flere affaldstyper og er langt mere omfattende end 2004-rapporten fra Aarhus. COWI/DTU-rapporten viser blandt andet, at optiske sorteringsanlæg i dag sorterer med mindst 95 % korrekthed.

Rapporten viser også, at det generelt godt kan betale sig at sortere madaffald, der kan blive til biogas og gødning.

Hent rapporten ” Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk dagrenovation

Affaldssortering er mere end madaffald
I medierne er den ti år gamle Aarhus-historie om problemer med sortering af madaffald flere gange blevet brugt som illustration på, at kildesortering af dagrenovation generelt ikke kan betale sig eller ikke har nogen miljøeffekt.

Senest skrev ritzau 26.08.2013:
”Regeringen vil have danskerne til at være mere omhyggelige, når de sorterer deres affald, men opgaven er svær, viser erfaringer fra Aarhus Kommune.”

Det er her væsentligt at være opmærksom på:

  • Erfaringerne og analyserne fra Aarhus vedrørte alene madaffald og kan derfor ikke udbredes til at sige noget om affaldssortering generelt.
  • Vanskelighederne i Aarhus var lokale problemer for ti år siden, jf. de nyere rapporter. I dag fungerer sortering af madaffald fra dagrenovation uden den slags problemer i flere danske kommuner og mange steder i udlandet.