Biocidforordning: Vejledning om teknisk ækvivalens er offentliggjort

20-08-2013

Teknisk ækvivalens er ligheden mellem to aktivstoffer i forhold til deres kemiske sammensætning og risikoprofil.

ECHA har netop offentliggjort en ny vejledning til ansøgninger om teknisk ækvivalens af aktivstoffer.
Hvad er teknisk ækvivalens?

Teknisk ækvivalens er ligheden mellem to aktivstoffer i forhold til deres kemiske sammensætning og risikoprofil.
I vurderingen af den tekniske ækvivalens vurderes et aktivt stof i forhold til et allerede godkendt stof (reference stof) for at afgøre, om de er ækvivalente.

Hvornår skal teknisk ækvivalens vurderes?
Den tekniske ækvivalens af et aktivstof skal bl.a. vurderes når:

• Der skiftes aktivstofproducent eller der skal benyttes flere forskellige aktivstofproducenter.

• Hvis der sker ændringer i fremstillingsprocessen af et aktivstof eller fremstillingsprocessens placering ændres.

Det er fremover ECHA, som er ansvarlig for denne vurdering.
Vejledningen kan læses på ECHAs hjemmeside.

Læs mere om biocidforordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.