Ændret husdyrgødningsbekendtgørelse trådte i kraft 1. august

07-08-2013
Landbrug

De nye regler betyder bl.a. mulighed for at undlade nedfældning på sort jord.

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse (BEK nr 915 af 27/06/2013), der er orienteret om i en nyhed fra. 11. april 2013, er trådte i kraft 1. august.

Vær særlig opmærksom på de nye regler om muligheder for at undlade nedfældning på sort jord. Dette er relevant allerede her i august i forbindelse med udbringning af gylle til vinterraps før såning.

Læs mere i husdyrvejledningens afsnit om forsuring som alternativ til nedfældning på sort jord.