Støj - danmarkskortet er opdateret

15-04-2013
Støj

Støj-danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen i de største byområder og langs de største veje og jernbaner.

I 2011-12 har kommunerne i Københavnsområdet og i Aarhus, Odense og Aalborg kortlagt vejstøjen i deres byområde. Samtidig har Transportministeriet kortlagt støjen fra de største veje og jernbaner.

Støjkortet viser med farvekoder, hvor kraftig støjbelastningen er fra de forskellige typer af støjkilder – veje, jernbaner og lufthavne.

Kortlægningen er lavet efter retningslinjerne i støjbekendtgørelsen, som implementerer EU støjdirektivet. Både kommunerne og de statslige myndigheder er nu i gang med at udforme støjhandlingsplaner, som beskriver hvilke tiltag der vil blive gjort imod støjen i de næste fem år. Støjkortet og støjhandlingsplanerne skal opdateres hvert femte år.

Det første Støj-Danmarkskort fra 2007 kan stadig ses under 'historiske kort'.