Oversigt over dyreholdets udvikling i vandoplande

09-04-2013
Landbrug

Oversigten bruges ved kommunernes sagsbehandling af ansøgninger om godkendelse af husdyrbrug. Oversigten er lavet ud fra data udstillet på Statsforvaltningens internetside over jordbrugsanalyser.

I februar 2013 blev data for dyreholdets udvikling i vandoplande til og med første halvår 2012 udstillet på Statsforvaltningens internetside over jordbrugsanalyser.

Læs Miljøstyrelsens nyhed om udstilling af data her.

Vha. linket nedenfor ses en oversigt, som er lavet ud fra de udstillede data.

Oversigt over dyreholdets udvikling 2012