Ny viden: Gift påvirker ikke antallet af kloakrotter

29-04-2013

Ny rapport om kloakrotters biologi og adfærd bidrager med ny viden om hvor, hvornår og hvordan man bekæmper rotterne mest effektivt, og med mindst mulig brug af rottegifte.

Ny rapport om kloakrotters biologi og adfærd bidrager med ny viden om hvor, hvornår og hvordan man bekæmper rotterne mest effektivt, og med mindst mulig brug af rottegifte.

Rapporten, der er skrevet af en forsker fra Institut for Agroøkologi, konstaterer blandt andet, at kloakrottebestanden ikke nødvendigvis vokser, fordi man bekæmper uden gift, da antallet af rottter i højere grad er bestemt af, hvordan kloaksystemet er udformet. Det er derfor nødvendigt at tilpasse bekæmpelsen til den lokale kloakrotteaktivitet.

Rapporten dokumenterer også, at kloakrotter kan leve indenfor et lille område, hvilket kan være en udfordring i forhold til at bekæmpe dem, da der i de ældre ledningssystemer kan findes mange meter utilgængelige rørledninger uden muligheder for at bekæmpe med gift eller fælder.
Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for regler og strategier i forhold til at bekæmpe rotter, mens det er kommunens ansvar, at der foretages en effektiv rottebekæmpelse. Miljøstyrelsen godkender de rottegifte, der er på markedet.  Den nye undersøgelse indgår i det videre arbejde på området.
Læs rapporten
Biologisk grundlag for målrettet pesticidanvendelse til bekæmpelse af kloakrotten
Læs mere om strategier og regler for bekæmpelse af rotter på Styrelsens for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside