National ftalatstrategi i høring

05-04-2013
Kemikalier

Udkast til ny national ftalatstrategi sendes nu i høring. Strategien skal give ny viden om risikoen ved ftalaterne og skal sikre at håndteringen af ftalaterne sker som en gruppe.

Udkast til ny national ftalatstrategi sendes nu i høring. Strategien skal give ny viden om risikoen ved ftalaterne og skal sikre at håndteringen af ftalaterne sker som en gruppe.

Hensigten er at beskytte mennesker og miljø mod uønskede effekter, som nogle ftalater kan give anledning til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bidraget til strategien i forhold til spørgsmålet om ftalater i medicinsk udstyr.

Høringssvar sendes til Shima Dobel ( ) senest den 29. april 2013 kl. 12.

Link til høringsportalen

Læs mere:
Udkast til national ftalatstrategi (DK) (pdf)
Udkast til national ftalatstrategi (UK) (pdf)