Møder om ny biocidlovgivning blev et tilløbsstykke

23-04-2013

Over 200 virksomheder benyttede sig af tilbuddet om at få information om de nye regler for biocider.

Muligheden for at få viden om ny lovgivning i direkte kontakt med eksperter fra Miljøstyrelsen, fik i marts usædvanligt mange virksomheder til at samles i København til i alt tre temamøder om den kommende biocidlovgivning.

Over 200 virksomheder troppede op til temamøderne, og spørgelysten var stor. Ikke mindst på mødet for professionelle brugere af biocider gik bølgerne højt, når blandt andet tagrensere og malere både kom med gode ideer og fortalte om deres problemer for eksempel i forhold til de komplicerede regler.

" Jeg synes møderne viser, at det er muligt at tiltrække virksomhederne til dialog om biocidreglerne, men også at der er en stor usikkerhed om, hvad de nye regler kommer til at betyde. I kontrollen ser vi løbende overtrædelser til skade for både miljø, mennesker og virksomhederne selv, og derfor er det så vigtigt at få information ud om lovgivningen", siger funktionsleder Rikke Bille fra Miljøstyrelsen.
Flere biocidmidler bliver omfattet af reglerne
Baggrunden for at Miljøstyrelsen inviterede til temamøderne er den nye EU biocidforordning, der får konsekvenser for virksomhederne fra september 2013. De nye regler betyder blandt andet, at der kommer flere godkendelsestyper, at godkendelsesprocessen ændres for at sikre mere turbo på godkendelsesprocessen, og at varer, der er behandlet med biocider fremover kun må være på markedet, hvis de indeholder et aktivstof, der er godkendt i EU.

Mange virksomheder kender ikke reglerne i detaljen, og er ikke organiseret i brancheforeninger. Det er et stort og komplekst område. Men hvis virksomhederne ikke er opmærksomme, kan der i værste konsekvens blive tale om at de ikke må producere biocidmidlerne længere og eventuelt brænder inde med partier af varer, som de ikke må sælge eller bruge , siger Rikke Bille.
Temamøderne om biocidreglerne er første skridt i et tættere samarbejde mellem virksomheder og Miljøstyrelsen omkring biocider. Andre tiltag bliver information til borgerne og et øget samarbejde med brancheforeninger på biocidområdet.

Se præsentationer fra temamøderne
13. marts: For producenter og importører
15. marts: For detailhandlen m.v.
20. marts: For professionelle brugere


FAKTA
Biocider er kemiske og mikrobiologiske stoffer og produkter, der har det til fælles, at de er beregnet til at slå levende organismer ihjel. Biocidmidler omfatter 23 forskellige produkttyper, herunder desinfektionsmidler, konserveringsmidler og beskyttelsesmidler (bl.a. træbeskyttelsesmidler og slimicider), skadedyrsbekæmpelsesmidler (bl.a. rottemidler, insektmidler) og antifoulingmidler (bundmaling).
I maj 2012 vedtog EU Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Forordningen får konsekvenser for virksomheder og borgere fra 1. september 2013, og forventes endeligt gennemført i 2025.
Læs biocidforordningen og yderligere information på EU-kommissionens hjemmeside
Se gennemgang af biocidforordningen ,(Word), Miljøstyrelsen august 2012