Kemikalieinspektion tager på besøg hos landets maskinstationer

15-04-2013

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion planlægger at kontrollere brugen af sprøjtemidler på en række maskinstationer i år.

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion planlægger at kontrollere brugen af sprøjtemidler på en række maskinstationer i år.

Hvis inspektionen ved et tilsynsbesøg finder ulovlige sprøjtemidler, så kan det medføre, at virksomheden kan blive meldt til politiet og blive straffet med bøde.

Få styr på sprøjtemidlerne ved at læse det brev, som er sendt ud til maskinstationerne. Så kan du holde dig ajour med, hvilke sprøjtemidler der er forbudte.
Se Miljøstyrelsens brev

Styr på sprøjtemidlerne
Miljøstyrelsen har siden 2011 forbudt brugen af en lang række ældre sprøjtemidler, ligesom der er et antal sprøjtemidler, der løbende mister godkendelsen af forskellige årsager.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at maskinstationer overholder reglerne om sprøjtemidler. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med, at landmænd overholder reglerne om sprøjtemidler.

FAKTA
Se Miljøstyrelsens brev til landets maskinstationer
Se positivliste over tilladte sprøjtemidler til landbrugsdrift