ECHA holder seminar om godkendelsesansøgninger, 17. juni 2013

23-04-2013
Kemikalier

Når et stof er optaget på godkendelsesordningen under REACH (REACH bilag XIV) bør producenter, importører og brugere af stoffet begynde at overveje, om de vil søge godkendelse til fortsat anvendelse inden den fastsatte tidsfrist.

Når et stof er optaget på godkendelsesordningen under REACH (REACH bilag XIV) bør producenter, importører og brugere af stoffet begynde at overveje, om de vil søge godkendelse til fortsat anvendelse inden den fastsatte tidsfrist.

Det er temmelig kompliceret at udarbejde en sådan ansøgning. Derfor holder ECHA (EU's kemikalieagentur) seminar for potentielle ansøgere
Læs mere om seminaret på Kemikalieagenturets hjemmeside.