Bekendtgørelse om tatoveringsfarver sendt i høring

18-04-2013
Kemikalier

Hver ottende dansker har en tatovering, og nu skal kontrollen med tatoveringsfarverne skærpes.

Hver ottende dansker har en tatovering, men hidtil har der ikke været kontrol med, om farverne indeholder stoffer, som kan være skadelige for reproduktionsevnen eller kræftfremkaldende.
Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet en bekendtgørelse om tatoveringsfarver, der nu er sendt i høring.

Kræftfremkaldende stoffer forbydes
Bekendtgørelsen skal sikre, at tatoveringsfarver ikke udgør en risiko for menneskers sundhed. Det skal fremover være forbudt at anvende ingredienser, som kan fremkalde kræft eller skade arveanlæggene og reproduktionen i tatoveringsfarver.

Herudover kommer der grænseværdier for en række sundhedsskadelige stoffer, som blev påvist i Miljøstyrelsens kortlægning af kemiske stoffer i tatoveringsfarver fra 2010. Det drejer sig om azofarvestoffer, PAH’er og bly. I dag er de samme azofarvestoffer allerede forbudt i tøj.

Farverne skal sikkerhedsvurderes ligesom kosmetik
Konserveringsmidler, pigmenter og urenheder kan også udgøre en risiko for sundheden, f.eks. allergi. Da det ikke er muligt, at opstille grænseværdier for alle tænkelige stoffer, stilles der krav om, at tatoveringsfarver - ligesom kosmetik - skal gennemgå en sikkerhedsvurdering, der skal godtgøre, at tatoveringsfarven ikke udgør en risiko for menneskers sundhed.

Bakterier, der fremkalder infektioner, skal undgås
Desuden stiller bekendtgørelsen krav om, at uåbnede tatoveringsfarver skal være sterile, da Statens Serum Institut vurderer, at mangel på sterilitet i tatoveringsfarver kan medføre infektioner.

Nyttig information på beholderen
For at styrke håndhævelsen og sikre, at brugerne af farverne kan identificere indholdsstofferne, herunder eventuelle allergifremkaldende stoffer, skal det på tatoveringsfarven fremgå, hvilke kemiske ingredienser den indeholder, holdbarhedsdato, samt producentens og/eller importørens navn.

Kommentarer skal fremsendes inden 10. maj 2013.
Høringsmaterialet er lagt på Høringsportalen. Bemærkninger og spørgsmål til forslaget kan sendes elektronisk til Miljøstyrelsen inden d. 10. maj 2013 via .