Hvordan inddrages energieffektivitet i miljøgodkendelser?

18-04-2013
Industri

Der er fokus på ressource- og energieffektivitet. Energieffektivitet er et af flere punkter, som indgår ved miljøgodkendelse og tilsyn, som minimum ved miljøgodkendelse af visse større virksomheder. Miljøstyrelsen offentligør en rapport om energieffektivitet.

Der er fokus på ressource- og energieffektivitet. Energieffektivitet er et af flere punkter, som indgår ved miljøgodkendelse og tilsyn, som minimum ved miljøgodkendelse af visse større virksomheder.

Miljøstyrelsen offentligør en rapport om energieffektivitet.

Analyse af indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet
I foråret 2012 gennemførte Miljøstyrelsen et projekt, som analyserede indsatsen til fremme af virksomheders energieffektivitet. Udgangspunktet for projektet var kravene til inddragelse af energieffektivitet, som gælder for de større produktionsvirksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder ("IED-virksomheder").

Samlet kortlægning af energieffektivitet
Rapporten indeholder en samlet kortlægning af frivillige og obligatoriske ordninger til fremme af danske virksomheders energieffektivitet. Rapporten beskriver desuden udvalgte aktørers erfaring med at lade hensyn til energieffektivitet indgå i miljøgodkendelses- og tilsynsarbejdet på baggrund af interviews med aktørerne. I rapporten kan du læse mere om de kortlagte ordninger og udvalgte aktørers erfaringer med energieffektivitet.

Download rapporten
Projektrapporten om "Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet" kan downloades her: Energieffektivitet og miljøgodkendelser . (pdf fil 415 kb)