Ændring af bilag IC, VII og VIII til forordning om overførsel af affald

12-04-2013
Affald

Der er med Forordning (EF) 255/2013 af 20. marts 2013 vedtaget en række mindre ændringer af bilag IC, VII og VIII til Forordning (EF) 1013/2006 ("Transportforordningen"). Ændringerne trådte i kraft 9. april 2013. Der er tale om mindre tilpasninger af bilagene som konsekvens af allerede vedtagne beslutninger om bilag IIIA og IIIB samt vejledninger vedtaget i regi af Baselkonventionen.

Der er med Forordning (EF) 255/2013 af 20. marts 2013 vedtaget en række mindre ændringer af bilag IC, VII og VIII til Forordning (EF) 1013/2006 ("Transportforordningen"). Ændringerne trådte i kraft 10. april 2013. Der er tale om mindre tilpasninger af bilagene som konsekvens af allerede vedtagne beslutninger om bilag IIIA og IIIB samt vejledninger vedtaget i regi af Baselkonventionen.

Det drejer sig om følgende ændringer:

  • Bilag IC (vejledning i udfyldelse af bilag IA (anmeldelsesformular) og IB (transportformular)): ændringen er knyttet til udfyldelse af rubrik 14 og afspejler, at der er i 2011 og 2012 blev tilføjet nye affaldsstrømme til bilag IIIA og IIIB.
  • Bilag VII (ledsagedokument for grønlistet affald): ændringen er knyttet til rubrik 10 og afspejler, at der i 2011 og 2012 blev tilføjet nye affaldsstrømme til bilag IIIA og IIIB.
  • Bilag VIII (vejledninger i miljømæssig forsvarlig behandling af affald): ændringen afspejler, at der er vedtaget nye vejledninger i regi af Baselkonventionen.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 255/2013 af 20. marts 2013 om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald