Skrappere krav til brugen af sprøjtemidler på golfbaner

18-09-2012

Nye regler betyder, at der fremover bliver sat et loft for, hvor meget golfbanerne må belaste den enkelte golfbane med sprøjtemidler Det er et af elementerne i en ny bekendtgørelse, som sendes i høring i dag.

Klubberne skal også fremover indberette deres årlige forbrug af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen, og styrelsen vil kontrollere, at de nye regler overholdes.

De nye regler går ud på at begrænse brugen af sprøjtemidler mest muligt. Ikke bare i tons, men særligt i giftighed. Det skal ske ved hjælp af et pointsystem baseret på de enkelte sprøjtemidlers sundheds- og miljømæssige egenskaber. Der bliver med andre ord sat et loft for den maksimale belastning af sprøjtemidler på den enkelte golfbane. Banerne kan selv sammensætte deres sprøjteplan for deres baner, så de er tilpasset de skadevoldere, de har problemer med. Men de skal gøre det på en måde, så de kan holde sig under belastningsloftet.

Høringsfristen er den 2. november 2012 – og bekendtgørelsen ventes at træde i kraft den 1. januar 2013.
Se høringsudkast
Se miljøminister Ida Aukens pressemeddelelse (linket er ikke længere aktivt)
Se rapport, der danner grundlag for reglerne
Yderligere oplysninger:
Miljøstyrelsen
Fuldmægtig Christina Bøje, , telefon 72 54 43 07 eller funktionsleder Anita Fjelsted, , telefon 72 54 45 19.