Nye regler for vask og påfyldning af sprøjter

24-09-2012

Miljøstyrelsen præciserer nu reglerne om vaskepladser og rengørings- samt påfyldningsudstyr til marksprøjter.

Fremover bliver der en bagatelgrænse for størrelsen på de sprøjter, hvor der kræves specielt rengørings- og påfyldningsudstyr . Det er blot en af flere ændringer til vaskepladsbekendtgørelsen,  der  netop er sendt i høring hos en række organisationer, virksomheder m.v.

Siden 2009 har der været stramme regler for vask og påfyldning af sprøjter i blandt andet landbruget. Reglerne sikrer, at sprøjterester ikke løber ud på jorden og forurener.
Ny viden og erfaringerne fra de sidste tre år fører nu til at Miljøstyrelsen præciserer reglerne. Ændringer betyder blandt andet, at  der kommer nye regler om bl.a.:

  • Krav til biobede, så de nu skal opfylde samme krav til tæthed og afløb som almindelige vaskepladser
  • En bagatelgrænse for størrelsen på sprøjter til hvilke, der kræves påfyldningsudstyr, skyllevandstank og spuledyse
  • At afløb kun må føre til den beholder, hvor spildevand med rester af sprøjtemidler opsamles
  • Nye krav til gyllebeholdere og andre beholdere, der anvendes til opbevaring af sprøjtemiddelrester

Høringen afsluttes  22. okotober  2012, og de nye regler forventes at træde i kraft 1. december 2012.
Læs høringsmateriale på høringsportalen


Fakta
Alle, der bruger sprøjtemidler professionelt er omfattet af vaskepladsbekendtgørelsen.  Reglerne skal sikre mindst muligt spild, og indeholder en række krav til etablering af vaskeplads, til påfyldning og/eller vask af sprøjter, der bruges til at udbringe sprøjtemidler samt en række krav til blandt andet sprøjteudstyr, tapsted og afstande til vandmiljø.