Miljøstyrelsen: Ryd op i sprøjtemidlerne

18-09-2012

Inden den 15. december skal landmænd og andre brugere af sprøjtemidler have ryddet hylderne for over 500 ulovlige sprøjtemidler.

Inden den 15. december skal landmænd og andre brugere af sprøjtemidler have ryddet hylderne for over 500 ulovlige midler.

Miljøstyrelsen opfordrer landmænd, borgere og andre brugere til at tjekke deres lagre af sprøjtemidler. Den 15. december i år er sidste frist for at skille sig af med 530 ældre forbudte sprøjtemidler, mens fristerne for andre 12 sprøjtemidler, som indtil for nylig har haft en godkendelse, er inden for de næste 18 måneder.

Ukrudtsmidler med aktivstoffet bifenox, der netop er blevet forbudt på grund af risiko for grundvandet, er med i puljen, og har ekstra skærpede afviklingsfrister. Her er der forbud mod salg allerede 1. november i år, og den 15. juni 2013 er det helt forbudt både at bruge og opbevare midlerne. Se liste over de nyeste 542 forbudte sprøjtemidler
Markedet ændrer sig hele tiden – og derfor er det vigtigt, at alle der er sælger eller bruger sprøjtemidler holder sig ajour. For virksomhederne gælder det i høj grad om at få etableret en rutine, hvor man  tjekker de officielle lister, som vi offentliggør som bilag til bekæmpelsesmiddel-bekendtgørelsen.  En gang i kvartalet burde være nok til at få overblik over markedet , siger Vibeke Møller, funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Nye rutiner
Både virksomheder og borgere skal vænne sig til nye rutiner efter at nye EU-regler blev gennemført sidste år. Tidligere var det sådan, at afmeldte produkter måtte bruges, så længe lager haves, men sådan er det ikke længere forklarer Vibeke Møller:
Reglerne er meget klare. Når et produkt er afmeldt, så skal al salg stoppe efter senest seks måneder, mens brugerne – private som professionelle – kan  få yderligere 12 måneder til at bruge og siden skille sig af med produkterne. Det bliver derfor ekstra vigtigt at have få styr på de frister, som vi melder ud for henholdsvis salg, brug og opbevaring".

Når et sprøjtemiddel ikke længere er godkendt af den ene eller anden årsag melder Miljøstyrelsen frister ud for salg, brug og opbevaring. Fristerne bliver offentliggjort som bilag til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, og annonceres endvidere på styrelsens hjemmeside.

" De udmeldte frister kun gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilaget og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer , understreger Vibeke Møller.

Liste over godkendte sprøjtemidler
Videncentret for Landbrug vedligeholder endvidere en liste over de sprøjtemidler, som er lovligt at bruge og besidde i landbruget. Ligger man inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal sendes til destruktion.
Se listen over godkendte pesticider
Findes på Videncentret for Landbrugs hjemmeside
Se liste over de nyeste 542 forbudte sprøjtemidler, hvor der nu er udmeldt frister for brug, salg og opbevaring . (uddrag af bilag 6 og 8 til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen).


Baggrundsfakta
Se den samlede liste over sprøjtemidler, som løbende udgår og afviklingsfrister for disse, inklusive de 12 nye, der er tilføjet (bilag 6)
Listen bliver løbende opdateret, og er senest opdateret 19. september 2012. Listen findes som bilag 6 til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.
Se lister over alle samtlige produkter med afviklingsfrister, som er blevet forbudte som følge af pesticidforordningen sidste år.(se bilag 8)
Listen omfatter 1310 sprøjtemidler, hvoraf de 530 skal være bortskaffet senest den 15. december 2012. For de sidste 880 produkter er fristerne overskredet. Det forventes ikke at der kommer flere produkter på listen.  Fristen gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilaget og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.
Regler på området
Det er lovgivningen, du skal overholde. Hjemmesiden mst.dk er blot en hjælp. De danske regler er samlet i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Den udmønter de europæiske regler på området.

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen består af en lovtekst og en række bilag. Listen med sprøjtemidler, der af den ene eller anden grund løbende forbydes og de ultimative frister for, hvornår alt salg, oplagring og anvendelse skal stoppe findes i bilag 6. Listen med de 1310 gamle sprøjtemidler som er blevet forbudt som følge af pesticidforordningen findes i bilag 8.
Læs hele bekendtgørelsen
Pesticidforordningen
Den 14. juni 2011 trådte en ny forordning vedrørende markedsføring af plantebeskyttelsesmidler i kraft. Forordningen ophæver plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414/EØF. Indeholder bl.a. regler for markedsføring, hvilket også får konsekvenser for detailleddet.
L æs forordningen på dansk på EU-kommissionens hjemmeside (artikel 28 og 46)