Miljøstyrelsen: Pas på omhældning af kemikalier

07-09-2012
Pressemeddelelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion politianmelder en trælasthandel, som har omhældt og solgt ætsende trærens uden advarselsetiket. Køberen har fået øjenskade.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion politianmelder en trælasthandel, som har omhældt og solgt ætsende trærens uden advarselsetiket. Køberen har fået øjenskade.

En trælasthandel har omhældt en mindre mængde ætsende trærens fra originalemballagen til en anden bøtte og solgt det til en kunde uden at sørge for korrekt faremærkning på bøtten. Køberen har fået en øjenskade efter at have renset sit plankeværk med den pågældende trærens, og har derfor indberettet sagen til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Det er ulovligt at sælge farlige kemiske stoffer og blandinger, uden at emballagen er forsynet med faremærkning, og derfor politianmelder Miljøstyrelsen nu trælasthandlen.

- Farlige kemiske stoffer og blandinger som eksempelvis ætsende trærens og terpentin må kun sælges, når de er faremærket korrekt. På den måde kan forbrugerne tage de nødvendige forholdsregler og beskytte sig. Den manglende faremærkning er en alvorlig overtrædelse, og det er en skærpende omstændighed, at der er sket skade på helbredet. Derfor skrider Miljøstyrelsen nu til en politianmeldelse af den ansvarlige trælasthandel , siger Dorrit Skals, inspektør i Kemikalieinspektionen.

Når virksomheder omhælder farlige kemiske stoffer og blandinger skal den oprindelige faremærkning følge med over på den ny emballage. Mærkningen på emballagen angiver, hvilken fare der er ved at bruge produktet, f.eks.  hvorvidt blandingen er ætsende, sundhedsskadelig eller allergifremkaldende. Desuden er der nogle sikkerhedsforskrifter som fortæller, hvorvidt man skal bruge sikkerhedsudstyr som handsker og briller.

Miljøstyrelsen opfordrer derfor erhvervsdrivende til at være særligt opmærksomme, når farlige kemiske stoffer og blandinger som eksempelvis terpentin og maling omhældes og videresælges. Forbrugerne skal helt afholde sig fra at omhælde farlige blandinger til anden emballage, idet der kan opstå meget farlige situationer.

- Det er ulovligt og et problem hvis farlige kemikalier bliver omhældt til andre emballager end den originale.  Dermed udsættes brugerne for unødig fare, fordi de ikke bliver oplyst om, at blandingen f.eks. ikke må anvendes uden brug af sikkerhedsbriller eller handsker , siger Dorrit Skals.
Yderligere oplysninger:
Dorrit Skals, inspektør i Miljøstyrelsens Kemikalie Inspektion, tlf. 7254 4299 , e-mail:
Marie Andergren, pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4585; e-mail: