IT-værktøj til CLP klassificering nu tilgængeligt on-line

26-09-2012
Kemikalier

Med støtte fra Miljøstyrelsen er det gratis IT-værktøj ”AlphaOmega CLP-beregner” netop blevet opgraderet til en web-baseret platform.

Med støtte fra Miljøstyrelsen er det gratis IT-værktøj ”AlphaOmega CLP-beregner” netop blevet opgraderet til en web-baseret platform. Det gør programmet let tilgængeligt for virksomhederne, der kan bruge programmet til at beregne CLP klassificeringer.

Rene stoffer har siden 2010 skullet klassificeres og mærkes i henhold til CLP forordningen. For blandinger er der først krav om CLP klassificering og -mærkning fra 1. juni 2015, men mange virksomheder er allerede i fuld gang med at opdatere klassificering og mærkning af deres blandinger til CLP. Overgangen til de nye klassificeringsregler medfører en del udfordringer for de virksomheder, der skal foretage klassificering og mærkning og kommunikere oplysningerne videre i leverandørkæden.

Som en hjælp til virksomhederne har CHYMEIA ApS med støtte fra Miljøstyrelsen i 2012 udviklet værktøjet ”AlphaOmega CLP-beregner”. Det er et frit tilgængeligt værktøj, der kan anvendes til at beregne CLP-klassificeringer.

Den gratis CLP-beregner er allerede nu tilgængelig her på CHYMEIA ApS’ hjemmeside: http://chymeia.dk/software/freeware-clp-beregner.html  . Men værktøjet lanceres officielt ved to arrangementer, hvor der også vil være lejlighed til at få en personlig introduktion til programmet.

  • På Scanlab messen - der afholdes fra 25. til 27. september - kan man ved henvendelse på CHYMEIA ApS stand C4-010 få en personlig fremvisning og introduktion til programmet.
  • CHYMEIA ApS holder også en officiel præsentation af værktøjet torsdag den 18. oktober kl. 13.00-15.00. Her vil der også være mulighed for både at se AlphaOmega CLP-beregner præsenteret og stille spørgsmål til CLP lovgivningen. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding på  http://chymeia.dk/

Det anbefales, at man enten får programmet præsenteret ved en af ovenstående lejligheder, eller at man nøje følger instruktionerne i AlphaOmega CLP-beregner, herunder også ser den tilknyttede instruktionsvideo. Klassificering efter CLP-forordningen er kompliceret. Man skal derfor ikke forvente at AlphaOmega CLP-beregner på alle punkter er som en lommeregner, der kan anvendes helt uden forudsætninger. Målgruppen for AlphaOmega CLP-beregner er således de personer, der er ansvarlige for sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger på virksomhederne.

Funktionaliteten i den web-baserede og gamle version af CLP-beregneren er næsten den samme. Men hvor den første version af CLP beregneren var en Access database, som skulle installeres lokalt på brugerens maskine, er den nyeste version lagt ud på Internettet.
CHYMEIA ApS står for at vedligeholde og tilpasse CLP-beregneren til de tilpasninger, der kommer til CLP forordningen, til og med 2017. Bemærk at det gamle program, dvs. off-line programmet AlphaOmega CLP-tester ikke opdateres længere. Det gamle program bør derfor ikke benyttes mere.

For mere information om projektet kontakt

Lona Olsen, Miljøstyrelsen Kemikalier, tlf. +45 72 54 44 95 eller
Lars Bugge, CHYMEIA ApS på / tlf. +45 72 40 16 22